Kuidas me saavutame tulemusi

Vaatame avaramalt:

(Oleme teadlikud enda mõjust maailmale)

Juhindume mõttest, et ka sisaliku tee kivil jätab jälje ja et kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Oleme pühendunud organisatsioonide teadlikkuse treeningule, mis aitab näha laiemalt tegevuse mõju ja eesmärke, tajuda isiklikku panust organisatsioonis ja näha enda meeskonda kuulumise olulisust.

Pädevuste arendamine

(Oleme harjunud nägema suurt pilti!)

Koolitustel aitame osalejatel liikuda teadmiste terviku poole, mille moodustavad teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kooskõla. Koolitajatena pingutame, et osalejatel oleksid õpitavast ainest kaasa võtta ka praktilised kogemused, mis tulevikus aitavad raskustega kergemini toime tulla.

Tunde ja kirega

(Meie motoks on autentsus!)

Selleks, et lisaks pädevustele liiguksid inimesed lähemale ka üldise koolituseesmärgi saavutamisele, on vajalik, et inimesed võtaksid teemat hingega ja kogeksid midagi erakordset. Näiteks koolitusprogrammi pinevatel hetkedel on inimesed 100% kaasatud ja üleni kogemusse sukeldunud. Inimesed kogevad insait´e ehk sisekaemust, mis aitavad neil lahti mõtestada küsimusi argielus ja liikuda lahenduste suunas. Kaasavate meetodite kasutamine ja vahetu suhtlus koolitusel tagab osalejate aususe delikaatsetes küsimustes, nende ennastjuhtivuse ja proaktiivsuse.

loe edasi/ vähem


OÜ AVARDA koolitus & konsultatsioon / AVARDA Trainings & Consulting
e-post: avarda@avarda.ee | telefon: +372 5615 31 66