Mis on esmatähtis

  • Koolitustel kasutatavate teooriate praktilisus
  • Enesearengu eest vastutuse võtmine
  • Teadlikkus ja loovus
  • Usaldus ja austus

 

Koolitustel kasutatavate teooriate praktilisus

Kaart ei ole territoorium ja menüü ei ole veel praad. See Alfred Korzybski tsitaat aitab meil hästi mõista teooria ohtusid ja ühtlasi toob välja ka teooria kõige suurema tugevuse. Nimelt oleks raske kaardita maastikul liikuda, kuid ohtlik on seda teha, kui kaart on eksitav. Koolitustel keskendume teooriatele, mis aitavad meil mõista paremini keskkonda ja aitavad osalejaid nende praktilises töös.

Enesearengu eest vastutuse võtmine

Usume, et parim, mis saab juhtuda Sinu töökaaslastega on tema kujunemine ennastjuhtivaks. Näeme, et just ennastjuhtivad inimesed võtavad rohkem vastu väljakutseid, lahendavad probleeme ja tegutsevad ennatlikult. Ennastjuhtivad inimesed eristuvad selgelt ka koolitustel, kus me tunneme neid ära rohkete küsimuste, selgitavate märkuste ja vabatahtliku ülesande juhirolli järgi. Innustame kõike enda koolitustel võtma vastutust enda arengu ja elu eest.

Teadlikkus ja loovus

Meie ülesanne on panna kogu meeskond mõtlema (mitte ainult juht), kuidas parendada organisastiooni tootmisjõudlikkust, koostööd ja mainet. Innustame osalejaid olema proaktiivsed (ennatlikud) tegijad, kes leivad loovaid lahendusi ilma käskudeta ja karistuseta.

Usaldus ja avatus

Avatus tagab koolitustel vahetu suhtlemise, millega kaasneb vastutus. Kõik mis toimub koolitusel kuulub ainult sellesse olukorda ja seda ei saa käsitleda väljaspool. Selliselt tutvustame koolituse alguses kokkuleppeid, mis nõuavad üheltpoolt osalejate usaldust üksteise suhtes, kui ka distsipliini enda suhtes. Tegeleme koolitustel palju usaldusega sest näeme, kuidas usaldus võimaldab meeskonnal üksteisele toetuda ja lihtsamalt tegutseda, sest pole vaja nii palju reegleid ja lepinguid. Umbusaldamine seevastu aitab vältida pettumusi ja vigu, mis omakorda säästab aega ja raha. Siiski paradoks seisneb selles, et mida vähem energiat sa kulutad, seda vähem sa saavutad.

 


OÜ AVARDA koolitus & konsultatsioon / AVARDA Trainings & Consulting
e-post: avarda@avarda.ee | telefon: +372 5615 31 66