Ena Mets

Koolitaja

Ena on lõpetanud Tartu ülikooli, kuid oma olulisimaks õppimiseks peab seda, mis toimunud omal käel läbi veel pooleli oleva elukooli – Brasiilias turvakodus töötades, Tartus noorteühendust juhtides, Prantsusmaa looduskeskkonda uurides ja Mongoolias noori õpetades.

Teadmisi on Ena omandanud vabatahtlikus töös noortega sõltuvuste, kultuuride ja keskkonna teemadel, koolitajatöös täiskasvanutega HIVi ning noortega kodanikuks olemise, keskkonna, tervise, inimõiguste, loomingulisuse ja ettevõtlikkuse teemasid lahates. Seda paralleelselt täiendkoolituste ja seminaridega (sotsiaalne teater, säästev areng, kultuuride kokkupõrked jne) ning eluga erinevates kultuuri- ja sotsiaalsetes keskkondades. Ena on töötanud koolitajana rahvusvahelistel ja Eesti-sisestel koolitustel aastast 2006.

Hetkel tegeleb Ena koolitamise, kirjutamise, tõlkimisega.

Nii elus kui töös on Ena jaoks oluline ‘ärkvel’ olemine, ise loomine ning raskustes õpivõimaluste nägemine.


OÜ AVARDA koolitus & konsultatsioon / AVARDA Trainings & Consulting
e-post: avarda@avarda.ee | telefon: +372 5615 31 66