Kuidas me töötame …

Innustades läbi kogemuse õppimist, kutsume koolitusel osalejaid vaatama tagasi, oma koos töötamisele, tülitsemisele, rõõmustamisele igavlemisele ja pingutamisele. Me usume enesereflektsiooni jõusse ja sellesse, et iga inimene on võimeline õppima ja muutuma.

Koolitajatena jagame enda mõtteid, tundeid, muljeid ja reaktsioone koos osalejatega ja toimime erapooletu vaatlejana, kes annab meeskonnale omakasupüüdmatut nõu ja aitab leida uudseid lahendusi vanadele probleemidele.

Oma koolitustel loome õhkkonna, mis soodustab vabalt  arvamuse avaldamist ja kutsume kõiki ühiselt looma uut suhete kvaliteeti.

 


OÜ AVARDA koolitus & konsultatsioon / AVARDA Trainings & Consulting
e-post: avarda@avarda.ee | telefon: +372 5615 31 66